Středisko sídlo SVP : Růžová 1408, 434 01 Most, tel. 476 704 017, most@svpdyada.cz

Výchovné odloučené pracoviště: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov, tel. 474 621 682, chomutov@svpdyada.cz

Péče www.svpdyada.cz

____________________________________________________________________________________________________

Jak podat stížnost?Stížnost můžete podat, pokud máte pocit, že služby nejsou poskytovány kvalitně nebo že jsou porušo-vána Vaše práva.


Můžete ji podat písemně, elektronickou poštou (e-mailem), do datové schránky nebo ústně pracovníkovi SVP. Pokud budete stížnost podávat ústně, pracovník s Vámi sepíše záznam o podané stížnosti.


Písemnou stížnost můžete vhodit do schránky v prostorách SVP nebo zaslat poštou:


vedoucímu SVP Dyáda: Mgr. Vladimíra Sikýřová

Růžová 1408

434 11 Most


řediteli SVP a DDÚ Liberec: Mgr. Bc. Vladimír Brebta

U Opatrovny 444/3

460 01 Liberec
Délka šetření a vyřízení stížnosti je individuální a vždy záleží na okolnostech a složitosti případu. Zákon nestanovuje žádné lhůty. Snažíme se v rámci svých možností řešit všechny podněty co nejrychleji max do 30 kalendářních dní. Poté obdržíte písemné vyjádření k Vaší stížnosti.


Stížnost můžete podat také anonymně – v tom případě Vám bohužel nemůžeme sdělit její řešení, ale i takovou stížností se budeme zabývat.


Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na zřizovatele zařízení:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12, Praha 1


Stížnost ke zřizovateli je podávána zásadně prostřednictvím ředitele SVP a DDÚ Liberec,

který ji předá odpovědnému pracovníku MŠMT.Všechny Vaše stížnosti přijímáme jako podnět ke zlepšení našich služeb, proto se nebojte stížnosti podávat.


V souvislosti s podáním stížnosti Vám nehrozí žádný postih ani ukončení spolupráce.Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec, U Opatrovny 3 IČ:46748083