Ambulantní péče

Péče může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější spolupráce při řešení problémů.
Je poskytována zdarma. Při objednání není potřeba žádné doporučení. Ideální je zavolat si o termín konzultace

Provozní doba:

Po - Pá : 7.00 - 15.30h
Konzultace probíhají i v jiných časech, záleží na předchozí domluvě s konkrétním odborným pracovníkem.

Odbornou pomoc zajišťují

  • Speciální pedagogové – etopedi
  • Psycholog
  • Sociální pracovnice

Nabízíme

  • konzultace (individuální, rodinné)
  • vyšetření (etopedické, psychologické)
  • vrstevnické skupiny pro děti a mládež
  • v určitých případech také práci s třídním kolektivem nebo individuální psychoterapii pro dítě/mladistvého

Nedaří-li se vyřešit situaci ambulantně, můžeme nabídnout pobytovou část pro děti plnící povinnou školní docházku.


Spolupracujeme

Se školami, OSPODy, PPP, PMS, soudy, dalšími SVP, pedopsychiatry, pediatry.