Diagnosticko-terapeutický pobyt

trvá zpravidla 8 týdnů (ze zákona lze prodloužit až na 12), je určen dětem plnícím povinnou školní docházku (především druhý stupeň), u kterých se nepodařilo nastartovat změny během ambulantní péče.

Skupina je otevřená (po odchodu jednoho dítěte nastupuje další), koedukovaná (chlapci i dívky), počet dětí ve skupině je maximálně 8. Práce je intenzivní, dětem se věnuje pobytový etoped, psycholog, odborní vychovatelé a samozřejmě také paní učitelka.

Nutná je práce a spolupráce celé rodiny. Při nástupu na pobyt je se zákonným zástupcem a dítětem uzavírána smlouva, která specifikuje podmínky spolupráce.

Rodiče hradí náklady spojené se stravou a ubytováním (dle norem stanovených vyhláškou MŠMT), příspěvek na kulturní aktivity a kapesné dítěte.

Rodiče dětí umístěných na pobytové části mohou využít konzultační hodiny paní učitelky (Mgr. Lucie Bachorové), které jsou v úterý 12.30-13.45h. Po předchozí domluvě lze i v jiný den a čas.