Na nových internetových stránkách se pracuje.

OBJEDNÁVACÍ FORMULÁŘ

Nově se lze u nás objednat elektronicky přes objednávací formulář. Vyzkoušejte ZDE

Kdo jsme:

Středisko výchovné péče Dyáda je školské poradenské zařízení, které bylo zřízeno MŠMT a je součástí Dětského diagnostického ústavu v Liberci. V roce 1998 vznikla ambulantní část v Mostě, v roce 2000 zahájilo činnost detašované ambulantní pracoviště v Chomutově a od roku 2002 nabízíme v Mostě diagnosticko-terapeutický pobyt.

Pro koho jsme:

Naše péče je určena dětem a mládeži ve věku 3-26 let (do ukončení studia), u kterých se vyskytly problémy v oblasti chování, osobnosti, rodinné, vztahové či jiné. Dále také spolupracujeme s jejich rodiči, zákonnými zástupci, učiteli nebo spolužáky.

Nabízíme pomoc například v případech, kdy dítě

  • nedodržuje pravidla, neplní své povinnosti, nerespektuje dospělé,
  • má komunikační problémy ve vrstevnické skupině
  • neovládá své chování, je příliš impulzivní, agresivní, lže, krade
  • neplní povinnou školní docházku (záškoláctví, „kryté záškoláctví“)
  • překračuje zákon, experimentuje s návykovými látkami, chová se rizikově na internetu
  • aj.