Pověřenec pro ochranu osobních údajů

SVP má svého pověřence pro ochranu osobních údajů na MŠMT
Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 529/5, Praha 1

Tel.: 234 814 303
E-mail: gdpr@msmt.cz

Ke stažení:
Dotazník pro mateřské školy
Dotazník pro základní školy
Souhlas pro školu

Výroční zpráva za školní rok 2017-2018
Výroční zpráva za školní rok 2018-2019
Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákony, metodické pokyny, dokumenty organizace:
Novela zákona č. 109
Vyhláška č. 458/2005 Sb. kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
Metodický pokyn SVP 2007
Etický kodex
Postup při podání stížnosti
GDPR

Zákon č. 109/2002 Sb.  o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů