Pověřenec pro ochranu osobních údajů

SVP má svého pověřence pro ochranu osobních údajů na MŠMT
Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 529/5, Praha 1

Tel.: 234 814 303
E-mail: gdpr@msmt.cz

Ke stažení:

Souhlas pro školu
Školní dotazník
Výroční zpráva za školní rok 2017-2018
Dotazník pro mateřské školy


Zákony a metodické pokyny:

Etický kodex
GDPR
Metodický pokyn SVP 2007
Zákon č. 109 Sb.
Novela zákona 109 Sb.
Vyhláška 458/2005