V roce 2019


6.9.2019 dopoledne proběhlo předání symbolického šeku, kterým Tesco ve svém grantovém programu "Vy rozhodujete, my pomáháme." podpořilo projekt Střediska výchovné péče Dyáda. Děti, které navštěvují Dyádu se tak mohou těšit na tvoření z keramiky, muzikoterapii a další zajímavé aktivity. Na fotografii je vlevo ředitelka Tesca v Klášterci paní Blanka Valentová a vpravo vedoucí Střediska výchovné péče Dyáda paní Petra Bělohlavá.
Statutární město Most přidělilo našemu zařízení dotaci ve výši 30 000,- Kč na zářízení pro sportovní čínnost, dotace na pokládku lina 50.000,- Kč.