V roce 2019
Město Jirkov 25.000,- Kč na vybavení detašovaného pracoviště v Chomutově,
terapeutické pomůcky pro práci s dětmi, propagaci a odbornou literaturu.Město Chomutov 17.500,- Kč na pořízení programu Fostr, propagaci a vybavení pro práci s dětmi na detašovaném pracovišti v Chomutově.
Tesco ve svém grantovém programu "Vy rozhodujete, my pomáháme." podpořilo projekt na naplnění volného času dětí s využitím keramiky, hudby a dalších zajímavých aktivit a věnovalo 10.000,- Kč.Eurosupport Manufacturing Czechia, s. r. o.
10.000,- Kč na činnost SVP.Statutární město Most přidělilo našemu zařízení dotaci ve výši 20 000,- Kč na zavedení wi-fi signálu v celém objektu a věnovalo dvě počítačové sestavy.
Z fondu primátora města byla přiznána dotace na pokládku lina na pobytové části ve výši 50.000,- Kč.

Společnost věnovala několik kusů barev na výtvarnou činnost.
Darovala zbytkový materiál na výtvarnou činnost.

Věcný dar - drobné předměty do soutěží pro děti. Použito na letních pobytových akcích.