V roce 2020Pro provoz Podpůrné vrstevnické skupiny Dyáda nám město Most přispělo 7.800 Kč, dále na ochranné pomůcky pro děti s výchovnými problémy a poruchami chování 18.000 Kč. Z fondu primátora města jsme obdrželi dar na výměnu podlahové krytiny na pobytové části ve výši 50.000 Kč.

Společnost věnovala několik kusů barev na výtvarnou činnost.
Darovala zbytkový materiál na výtvarnou činnost.

Věcný dar - drobné předměty do soutěží pro děti. Použito na letních pobytových akcích.