V roce 2019
Město Jirkov 25.000,- Kč na vybavení detašovaného pracoviště v Chomutově,
terapeutické pomůcky pro práci s dětmi, propagaci a odbornou literaturu.Město Chomutov 17.500,- Kč na pořízení programu Fostr, propagaci a vybavení pro práci s dětmi na detašovaném pracovišti v Chomutově.
Tesco ve svém grantovém programu "Vy rozhodujete, my pomáháme." podpořilo projekt na naplnění volného času dětí s využitím keramiky, hudby a dalších zajímavých aktivit a věnovalo 10.000,- Kč.Eurosupport Manufacturing Czechia, s. r. o.
10.000,- Kč na činnost SVP.Statutární město Most přidělilo našemu zařízení dotaci ve výši 20.000 Kč na zavedení wi-fi signálu v celém objektu a věnovalo dvě počítačové sestavy.
Z fondu primátora města byla přiznána dotace na pokládku lina na pobytové části ve výši 50.000 Kč.
Pro provoz Podpůrné vrstevnické skupiny Dyáda nám město Most přispělo 7.800 Kč, dále na ochranné pomůcky pro děti s výchovnými problémy a poruchami chování 18.000 Kč a v prosinci 2020 nám bylo opět přislíbeno 50.000 Kč na lino do společenské místnosti internátního oddělení.

Společnost věnovala několik kusů barev na výtvarnou činnost.
Darovala zbytkový materiál na výtvarnou činnost.

Věcný dar - drobné předměty do soutěží pro děti. Použito na letních pobytových akcích.