V roce 2022Z fondu primátora města jsme obdrželi dar na výměnu podlahové krytiny na pobytové části ve výši 50.000 Kč.