Péči zajišťují:

 • Mgr. Vladimíra Sikýřová - vedoucí SVP, speciální pedagog - etoped
 • Mgr. Jaroslava Bendová - speciální pedagog - etoped + terapeut
 • Mgr. Jiří Brabec - speciální pedagog - etoped
 • Mgr. Petra Bělohlavá - speciální pedagog - etoped
 • Bc. Marie Škudrnová - speciální pedagog - etoped + učitelka
 • Mgr. Lucie Bachorová - učitelka
 • Mgr. Eva Peterková - sociální pracovnice
 • Hana Müllerová - asistent pedagoga
 • Mgr. Veronika Kováčová - psycholog
 • Mgr. et Mgr. Kamila Tóthová, DiS. - psycholog
 • Karel Fukárek - vychovatel
 • Mirka Klímová - vychovatelka
 • Zdeněk Souček - vychovatel
 • Mgr. Alkiviadis Mironidis - asistent pedagoga
 • Bc. Ilona Vrabcová - asistent pedagoga
 • Jana Gregorová, DiS. - sociální pracovnice