Diagnosticko-terapeutický pobyt

Co je Triple P?

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P – Program pozitivního rodičovství pomoci. Triple P je světově uznávaný program, který vám dá dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou. Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás.

Co získáte díky Triple P?

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější.

Triple P vám pomůže:

Vychovávat šťastné a sebejisté děti
Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života
Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují
Podporovat chování, které se vám líbí
Pečovat o sebe jako o rodiče
Být si jistí, že děláte správnou věc

Fakta o programu Triple P:

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 650 studií a publikovaných prací, včetně více než 385 evaluačních studií, z nichž 185 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách. Jak se můžete zapojit?

V současné době připravujeme první běh programu, který proběhne v období říjen-listopad 2022 v Mostě a je již plně obsazen.

Druhý běh je naplánován na období únor-březen 2023.

Třetí běh je naplánován na období říjen-listopad 2023.

Čtvrtý běh je naplánován na období únor-březen 2024.

Pokud máte zájem zapojit se do projektu Triple P, kontaktujte Mgr. Evu Peterkovou na uvedených kontaktech telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Skupinovými setkáními Vás provede lektorská dvojice: Mgr. Vladimíra Sikýřová a Mgr. Barbora Langová.

Hlídání Vašich dětí během trvání programu bude zajištěno zkušenou odbornou pracovnicí programu. Program je poskytován zdarma.